top of page

उपक्रम 

Surya%20Namaskar%20(Sun%20Salutation)_edited.jpg

ह्या वर्षी आपण एक नवीन उपक्रम चालू करणार आहोत. सूर्यनमस्कारांचे आरोग्यासाठी असणारे लाभ आपणा सर्वांना माहीत असतीलच. शारीरिक बल आणि तेज वाढविणारे सूर्यनमस्कार आपल्या महाराष्ट्रात जास्त प्रचलित केले ते श्री समर्थ रामदास स्वामींनी ... [Read  More]

bottom of page