top of page
Picnic 2023
Follow us on
Latest news

श्री. सुदर्शन साठे यांच्याकडून 'गीतासार' विषयावर व्याख्यानं

Saturday, August 12, 2023

दिनांक 12 ऑगस्ट रोजी आपल्याला श्री. सुदर्शन साठे यांच्याकडून 'गीतासार' रूपात श्रीमद्भग्वद्गीतेतील काही श्लोकांचे असेच अतिशय साध्या, सोप्या रूपात निरूपण ऐकायला मिळाले. अर्थात त्यांना समजलेली गीता त्यांच्या ओघवत्या वाणीत ऐकणे ही एक पर्वणीच होती. तत् त्वम असि| ह्या तीन शब्दांचा सुंदर अर्थ त्या दिवशी त्यांच्याकडून समजला.

CONTACT NORTH EAST OHIO MARATHI MANDAL

Thanks for submitting!

bottom of page