top of page
Latest news

२०२४ मराठी शाळेची नावनोंदणी

Monday, January 1, 2024

२०२४ सालाकरिता मराठी शाळेची नावनोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. आपल्या मुलांनी मराठी शिकण्याचे अनेक फायदे आहेत.
१ ) आजीबरोबर मराठीतून "face-time" करता येईल.
२ ) भारतामधील आते-मामे-चुलत भावंडांबरोबर इंग्लिश लिपीतून मराठी “chat” करता येईल. 😛
३ ) महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाट्या वाचायला अडचण येणार नाही.😀

CONTACT NORTH EAST OHIO MARATHI MANDAL

Thanks for submitting!

bottom of page