top of page

About the Event

गीतासार


ईशान्य ओहायो मराठी मंडळ आयोजित व्याख्यानं गीतासार.

जेथे क्लिवलँड चे प्रसिद्ध वक्ते श्री सुदर्शन साठे भगवत गीते चा भावार्थ आपल्याला समजवून सांगणार आहेत.


August 12, 2023
bottom of page