top of page
Save The Date March 19 2023

Save The Date March 19 2023

Save the date April 7, 2023

Save the date April 7, 2023

Latest news

२०२४ मराठी शाळेची नावनोंदणी

Monday, January 1, 2024

२०२४ सालाकरिता मराठी शाळेची नावनोंदणी सुरू करण्यात येणार आहे. आपल्या मुलांनी मराठी शिकण्याचे अनेक फायदे आहेत.
१ ) आजीबरोबर मराठीतून "face-time" करता येईल.
२ ) भारतामधील आते-मामे-चुलत भावंडांबरोबर इंग्लिश लिपीतून मराठी “chat” करता येईल. 😛
३ ) महाराष्ट्रात दुकानांवरील पाट्या वाचायला अडचण येणार नाही.😀

CONTACT NORTH EAST OHIO MARATHI MANDAL

Thanks for submitting!

bottom of page